YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

Fatinoğlu Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz banyo, boru, rezervuar, radyatör, kombi ,istif makineleri , duşakabin ve cam üretimi sektörlerinde Türkiye’nin lider firmalarından biri olarak;

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi , ISO 27001:2017 Bilgi güvenliği Yönetim sistemi belgelerine sahip kuruluşumuz,

Kalite Politikamız

 • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek

 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek

 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak

 • Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak

 • Politkamız doğrultusunda çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak

« Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak

 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak.

 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek.

 • Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çallşan ile tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak

 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamayı ve yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlamayı taahhüt ederiz.

İSG Politikamız

 • Faaliyet kapsamımızda mevcut İSG (iş sağlığı ve güvenliği) ile ilgili yasal mevzuatı takip ederek mevzuata uygun üretim yapmak,

 • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak,

 • Firmamızda İSG (iş sağlığı ve güvenliği) risklerinin belirlenerek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

 • İSG performansını sürekli iyileştirmek,

 • Çalışanlarımızda sürekli eğitimler ile İSG (iş sağlığı ve güvenliği) bilinçlenmesini ve farkındalığını sağlamak, Çevre Politikamız

 • Çevre bilincini tüm çalışanlarımıza benimseterek, çevre boyut ve etkilerini asgari düzeye indirmek,

 • Planlanan üretim faaliyetlerinde ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak,

 • Çevre performansını zaman içinde sürekli iyileştirmek

 • Tüm şirket çalışanlarını çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,

 • Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek,

 • İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamak,

« Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak,

 • Atıkları minimuma indirmek ve kirliliği kaynağında önlemek,

 • Enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,

« Ek olarak; tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek

Bilgi Yönetimi Politikamız

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Sanica bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.
 •  

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ve gizliliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • Bilgi Güvenliğindeki ve gizliliği gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
 • Bilgi Güvenliği ve gizliliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak, Yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmesini sağlamaktır.

 

Müşteri Yönetimi Politikamız

 • Müşteriden gelen her geri bildirimin ele alınması, incelenmesi değerlendirilmesi için eğitimler vererek, yurdumuzda eksikliği oldukça hissedilen vasıfsız işgücünü eğitip kalifiye hale getirerek bu konuda diğer kuruluşlara önderlik etmek

 • Çağrı Merkezi hizmetimiz ve geniş servis ağımız ile tüketicinin ihtiyacım en kısa süre içinde karşılamak

 • Müşteri şikâyetlerini sistematik olarak takip ederek en hızlı şekilde sonuçlandırmayı ve müşteriye zamanında doğru bilgilendirme yapmak

 • Müşterilerimize ait kişisel verilerin, müşteri onayı olmadan 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmamak

 • Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlayarak sürekli iyileştirme yaklaşımı ile tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini taahhüt ederiz.