Fatinoğlu Holding

Yönetim Politikalarımız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

(ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi)

 

FATİNOĞLU Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz banyo, boru, rezervuar, radyatör, cam üretimi sektörlerin de Türkiye’nin lider firması olarak;

Müşterilerimize karşı sorumluluğumuz;

 • Mevcut ve potansiyel müşterilerimizin; trendlere uygun yeni tasarımlarımızla beklenti ve ihtiyaçlarını maksimum seviyede karşılamak,
 • Yasal mevzuatlar çerçevesinde, sağlıklı ve güvenli bir ortamda minimum maliyetlerde üretimi sağlamak,
 • İstenilen kalitede, pazar araştırmasından satış sonrası desteğe kadar tüm süreçlerde sürekli iyileşme sağlamak,
 • Etkin ve sürekli eğitimler ile bilinçlenen personelimizle müşteri memnuniyeti sağlamak,
 • Uluslararası standartlarda mal ve hizmet üretip bunların sürekliliğini sağlamak,  Kalite Politikamızdır.

Çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuz;

 • Faaliyet kapsamımızda mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatı takip ederek uygulamak,
 • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak
 • Çalışanlarımızın sürekli eğitimler ile bilinçlenmesini sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.

Çevremize karşı sorumluluğumuz;

 • Çevre bilincini tüm çalışanlarımıza benimseterek, çevre boyut ve etkilerini asgari düzeye indirmek,
 • İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamak,
 • Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak,
 • Atıkları minimuma indirmek,
 • Kirliliği kaynağında önlemek,
 • Enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
 • Ek olarak; tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek, Çevre Politikamızdır

 

TEKNOLOJİK YATIRIMLARLA, GELİŞMİŞ MAKİNA HATLARI İLE,
 • Panel Radyatör
 • PVC, PE, PP ve PE-X boru ve ekleme parçaları
 • Akrilik küvet ve duş tekneleri
 • Duşakabin Sistemleri
 • Hidromasaj Sistemleri
 • Gömme Rezervuar

üretimlerinde piyasada adını ve kalitesini ispatlamış ve standartlara uygun üretildiğini, TSE uygunluk belgeleri ve CE ile ispatlamıştır.

Firmamız, Üretim ve sistem faaliyetlerini kendi profesyonel kadrosuyla yürütür. Her biri kendi konusunda uzmanlaşmış olan eğitimli mühendis ve teknik ekibin çalışmaları sonucu ortaya zamanında bitirilmiş güvenilir ve sağlıklı ürünler çıkar. Tüm departmanlar, teknolojinin en üst imkanlarıyla iletişim kurar ve koordine olurlar.

Firmamız, yönetim ve üretim anlayışlı olarak “önce kalite” prensibini benimsemiştir. Sahip olduğu beyin gücü ve tecrübeye odaklanan firmamız profesyonelliği kurumsal değerleri üretimsel değerlerle birleştiği bir süreç yönetimi olarak tanımlar ve çalışanlarını bu tanımlama çerçevesinde seçer ve yönlendirir.

 

Firmamız, müşterilerine daima en yüksek kalitede ürünler sunmayı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı firma politikası olarak kabul eder.

 

Firmamız, çevre kalitesinin güvence altına alınmasını temel faaliyet prensibi olarak kabul eder, mevcut üretim faaliyetlerinde ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla, çevresel performansını sürekli geliştirmeyi ve bunun bir şirket kültürü haline gelmesini taahhüt eder.

Firmamız, yönetim ve üretim anlayışı olarak “önce çevre” prensibini benimsemiştir.

Tüm şirket faaliyetlerimizden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek, ulusal çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek, taahhütlerimizi, varlık sebebimiz sayarak, geciktirmeden yerine getirmeye özen gösteriyoruz.

 

Firmamızın ISG Yönetim Sistemi, ISO 18001 standartları temel alınarak hazırlanmıştır. ISG Yönetim Sistemi tüm firma çalışanları için uygulama sorumluluğu getirir. ISG Yönetim Sistemi firma içerisinde uygulanarak sürekliliği sağlanır, etkinliği sürekli olarak iyileştirilir.

ISG Yönetim Sistemimiz, OHSAS 18001 standartlarında istenen zorunlu koşullar ve firmamız prosesleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Firmamız tüm bölümlerinde sürdürülmekte olan faaliyetlere ilişkin iş güvenliği mevzuatının ve ilgili olunan diğer yapılarca oluşturulan regülasyonların takip edilebilmesi, olası değişikliklerden zamanında haberdar olunabilmesi ve firmamız bölümleri ile ilişki halinde bulunulan diğer ilgili taraflara bu bilgileri iletebilmek için faaliyetleri belirlemiştir.

Firmamız, kontrol önlemleri alınması gerektiği risklerle ilgili uygulama ve faaliyetleri tanımlamış ve sürekliliğini sağlamıştır.