SANICA Deney Laboratuvarı Kalite Politikası;
Laboratuvar çalışmalarını güncel ulusal ve/veya uluslararası standart veya tanımlanmış deney metotlarına göre, iyi teknik uygulama şartları sağlanarak mümkün olan en kısa sürede ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve yasal şartlar esas alınarak sürdürmektir.

SANICA ‘nın hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen, hedefini bilen uzman personeli ile iyi mesleki uygulamalar göstererek deney metot ve standartlarına uygun, en iyi düzeyde teknolojik deney cihazları kullanmak, müşterilerden gelen deney isteklerini mümkün olan en üst seviyede karşılamak, deneylerin hassasiyetle
sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standart malzemeleri kullanmak, mümkün olması durumunda ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan memnuniyetini temel ilke sayarak, böylece muhtemel müşteri şikayetlerini en az seviyeye indirmektir.

SANICA ‘nın amacı; yönetim sistemini tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak, deney sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörleri en aza indirmektir.

SANICA personelinin tamamı; TS EN ISO/IEC 17025: 2017 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlerine uygun olarak çalışır ve laboratuvar yönetimi TS EN ISO/IEC 17025: 2017 standardına uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder.