Laboratuvar Yönetimi Tarafsızlık Beyanı

Sanica Deney Laboratuvarında ‘’TS EN ISO/IEC 17025 Standardının gerekliliklerini, müşterilerinin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması ve sürekli gelişimi konusundaki sorumluluğunu üstlenerek, idari ve teknik kadrolarında yer alan tüm personelinin;

 • Hizmet sunduğu paydaşlarına bağımsız ve tarafsız hizmet vereceğini,
 • Laboratuvarda görevli personellere hiçbir hususta baskı yapılmayacağını, gizlilik ve tarafsızlık ilkelerinin gözetileceğini,
 • Verilen hizmetler ve uygulanan kuralların, müşteri farkı gözetilmeden, herkese eşit uygulanacağını,
 • Hiçbir çalışanın, test ve analiz çalışmalarında, bağımsızlığı ve tarafsızlığı hakkında şüphe uyandıracak bir davranışta bulunmayacağını,
 • Aynı şekilde hiçbir çalışan, faaliyetleri sırasında, ticari, mali ve her ne şekilde olursa olsun bir baskı altında kalmayacağını,
 • Faaliyetlerinin her aşamasında tarafsız davranışın öneminin anlaşılması ve çıkar çatışması olabilecek noktalarda kuruluş lehine yönetileceğini ve tarafsızlığı garanti altına alacağını,
 • Faaliyetlerin tarafsız bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olmakla birlikte tarafsızlığı tehlikeye düşürecek ticari, mali ya da diğer baskılara izin vermeyeceğini,
 • Bağımsız karar verme, doğruluk, tarafsızlık, güvenilirlik, açıklık ve gizlilik ilkelerine uyacağını,
 • Test ve analiz çalışmaları yaptıran müşterilerin, bu çalışmalar sırasında ve sonrasında elde edilen her türlü bilgilerini koruyacağını, gizliliğe önem vereceğini,
 • Laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince elde edilen veya oluşturulan bütün bilgilerin yönetiminden yasal yükümlülükler doğrultusunda sorumlu olacağını,
 • Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescil edilmiş haklarının korunmasına ve test ve analiz sonuçlarının güvenli bir şekilde saklanacağını,
 • Gizli bir bilgiyi açıklamaya, kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, müşteri ya da ilgili şahıs, açıklanacak bilgi konusunda haberdar edileceğini,
 • Deney faaliyetlerinde görevli personelin ücret belirlemesi ve diğer tüm özlük hakları ile ilgili gelişmelerin yaptıkları deney sayısı ve bulunan sonuçlarla bağlı olmaksızın yürütüldüğünü ve yürütüleceğini,
 • Laboratuvar personelinin gizlilik ve tarafsızlık beyanına aykırı davranması durumunda yasal sorumluluğumuzu yerine getireceğimizi,

  beyan ve taahhüt ederiz.