Deney Hizmet Listesi

Sıra NoDeney Metodu AdıDeney StandardıAkreditasyon Durumu
1Yoğunluk TayinTS EN ISO 1183-1
(Metod A)
Akredite
2Kütlesel Akış Hızının (MFR) ve Hacimsel Akış Hızının (MVR)
Tayini
TS EN ISO 1133-1
(Metod A)
Akredite
3Oksidasyon İndüksiyon Süresinin (OIT) TayiniTS EN ISO 11357-6
TS EN ISO 11357-1
Akredite
4Kalsinasyon ve Piroliz İle Karbon Siyahı TayiniTS ISO 6964Akredite
5Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımı Derecesinin TayiniTS ISO 18553Akredite
6Çekme Özelliklerinin Tayini (Max. 25 kN)TS EN ISO 6259-1
TS EN ISO 6259-3
 
7İç Basınca Direncin Tayini (Max d=630 mm)TS EN ISO 1167-1
TS EN ISO 1167-2
TS EN ISO 1167-3
TS EN ISO 1167-4
Akredite
8Uzunluğundaki Değişim – Deney Yöntemi ve ParametreleriTS EN ISO 2505Akredite
9Boyutların TayiniTS EN ISO 3126Akredite
10Uçucu Madde Muhtevasının TayiniTS EN 12099Akredite
11Çember Rijitliği Tayini (Max d=1000 mm)TS EN ISO 9969Akredite
12Halka Esnekliğinin Tayini (Max. d=1000 mm)TS EN ISO 13968Akredite
13Etüv DeneyiTS ISO 12091Akredite
14Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet Deneyi (Max. d=1000 mm)TS EN ISO 3127Akredite
15Sıcaklık Etkisinin Gözle Muayene MetotlarıTS EN ISO 580Akredite
16Su Sızdırmazlığının TayiniTS EN ISO 13254Akredite